Historie verzí stránky „Změna PIDu v .torrent souboru“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace