Teredo, Miredo, HE Tunnel Broker - tunelovací mechanismy

Teredo, Miredo, HE Tunnel Broker (tunelovací mechanismy, které umožňují komunikaci mezi Pasivy)
- obecně

 • Co se za těmito názvy skrývá ?
a co to vlastně umožňuje ?
 • Jsou to "tunelovací" mechanismy IPv6 provozu přes IPv4 síť
 • K čemu to je ?
 • Umožňuje to přímý přenos dat klientem mezi uživateli s neveřejnou IPv4 - Pasiv. Podmínkou je aby oba měli "Teredo" funkční.
Bez "Tereda" se uživatel s neveřejnou IPv4 -Pasiv připojí jen k uživateli s veřejnou IPv4 -Aktiv
 • Umožňuje to přímý přenos dat klientem mezi:
  uživatelem s neveřejnou IPv4 - Pasiv s "Teredem" a uživatelem, který má současně s neveřejnou IPv4 i nativní
  (přidělenou) IPv6.
K této komunikaci je nutné funkční "Teredo" a použití vhodného klienta pro OS v PC.
Schéma komunikace:
V Teredo, Miredo obrázek fungování.jpg

Windows

 • Používá se Teredo
 • Instalace
Od Windows 7 je Teredo v systému nainstalováno defaultně již při instalaci OS
Je nutné (u Windows 7, Windows 8) zkontrolovat a přeinstalovat v systému Teredo server. Systémem předinstalovaný Teredo server už není funkční a byl nahrazen novým.
Funkční Teredo servery:
- teredo.nic.cz
- win10.ipv6.microsoft.com
Jak zjistím jaký Teredo server mám mastaven?
- v systému příkazovým řádkem (CMD), Příkaz: netsh int ipv6 show teredo
Jestli je ve výpisu v řádku s nastaveným Teredo serverem uveden server: teredo.ipv6.microsoft.com nebo win8.ipv6.microsoft.com a Stav(State): offline
Název serveru : teredo.ipv6.microsoft.com
nebo
Název serveru : win8.ipv6.microsoft.com
a
Stav(State) : offline
- je nastavený nefunkční Teredo server
Příkaz na změnu Teredo serveru (v CMD spuštěném Jako správce):
- teredo.nic.cz: netsh int ipv6 set teredo client teredo.nic.cz
nebo
- win10.ipv6.microsoft.com: netsh int ipv6 set teredo client win10.ipv6.microsoft.com
- po změně Teredo serveru je nutné restartovat PC
 • Ověření funkčnosti
- v klientu μTorrent, BitTorrent - v Záložce Záznamy
Jestli je tam záznam: Got Teredo Address 2001:xxxxxx - je Teredo funkční
- v systému příkazovým řádkem (CMD), Příkaz: netsh int ipv6 show teredo
Teredo adresa je ve výpisu uvedena v samostatném odstavci výpisu s názvem: Stav(State) : qualified - je Teredo funkční
- v systému příkazovým řádkem (CMD), Příkaz: ipconfig /all
Teredo adresa je ve výpisu uvedena v samostatném odstavci výpisu s názvem: Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Kompletní návod a řešení problémů: IPv6/Teredo - pro uTorrent a OS Windows
 • Doporučení klienti:
- qBittorrent
- μTorrent 2.2.1

Linuxové OS

 • Používá se Miredo ("Teredo" pro Linuxové OS)
 • Instalace pomocí Terminálu
Pro všechny distribuce založené na Ubuntu 16.04 LTS a novější (různé varianty xxxUbuntu, ale také Linux Mint) :
- v okně terminálu zadat příkazy:
sudo apt update
sudo apt install miredo -y
- proběhne instalace Miredo a automatické nastavení spuštění při startu systému. Je vytvořen pseudo-interface s názvem "teredo".
po instalaci je možné spustit Miredo i bez restartu systému, jen restartem Miredo
- v okně terminálu zadat příkaz:
/etc/init.d/miredo restart
nebo zadat novější verzi příkazu:
systemctl restart miredo.service
a pak spustit klienta
Pro distribuce založené na Arch Linux (například Manjaro):
- v okně terminálu zadat příkazy:
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S miredo
 • Ověření funkčnosti
- v okně terminálu zadat příkaz: ip addr show teredo
Miredo je funkční pokud je ve výpisu řádek se stavem v tomto tvaru (adresa se bude lišit):
inet6 2001:0:53aa:64c:14e4:4a39:43b4:7511/32 scope global
- v okně terminálu zadat příkaz: ping6 ipv6.google.com -I teredo -c 4
Miredo je funkční pokud obdržíte odpovědi od cílového serveru ve tvaru
16 bytes from 2a00:1450:400d:809::200e, icmp_seq=0 hlim=54 time=9.047 ms
16 bytes from 2a00:1450:400d:809::200e, icmp_seq=1 hlim=54 time=8.882 ms
16 bytes from 2a00:1450:400d:809::200e, icmp_seq=2 hlim=54 time=8.878 ms
16 bytes from 2a00:1450:400d:809::200e, icmp_seq=3 hlim=54 time=9.072 ms
Pro distribuce založené na Arch Linux (například Manjaro) má příkaz tvar: ping ipv6.google.com -I teredo -c 4
 • Doporučení klienti:
- Transmission
- qBittorrent

MacOS (OS X)

 • Používá se statický tunel HE Tunnel Broker (Hurricane Electric Free IPv6 Tunnel Broker)
 • Instalace i ověření funkčnosti jsou podrobně popsány v Návodu
Náhrada Teredo pro MacOS (OS X)
 • Doporučení klienti:
- qBittorrent
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy