Slovníček

A

 • Anonymizování torrentů (anonymizování totrrentu na trackeru jeho Uploaderem)
- na CzT nezůstane digitální stopa po tom, kdo konkrétně torrent na tracker nahrál
Volbu pro výběr anonymizace torrentu má Uploader torrentu nad seznamem nahraných torrentů - Torrenty uživatele
 • Aktiv
- Aktiv; Možnosti jak se stát Aktivem
 • Aktivace účtu
- aktivovaný účet mají uživatelé s hodností Member a vyšší. (Přispěli na provoz serveru CzT)
- Pro aktivaci účtu z hodnosti validating na members případně VIP je možno použít 3 způsoby.
 • Pomocí bankovního převodu
 • Pomocí plaby přes SMS
 • Pomocí platby ve virtuálních měnách
více na stránkách CzT: Podpora
 • Announce
- Announce je komunikace mezi trackerem a klienty uživatelů.

B

 • BAN
- zákaz
internetový termín používaný pro označení uzamčení nějakého účtu, obvykle na internetovém fóru viz. Pravidla: Zákazy pro příspěvky ve fóru, k torrentům a na Shoutboxu; Tresty

D

 • Doba čekání na torrent
- doba čekáni na torrent je pouze u v torrentů, které byly přidány v posledních 7 - 14 dnech.
Délka této doby je závislá na velikosti ratia. Pro hodnost member, uploader, VIP a výš je to 0 - 7 dní, pro hodnost validating je to 7 - 14 dní. Pravidla pro download: Aktivovaný účet, Neaktivovaný účet
 • Download
- Stahování

E

 • Editace torrentu
- úprava popisu torrentu. Může provádět jen uploader torrentu během jeho schvalování. Po schválení už úprava popisu není možná.
Pokud uploader potřebuje doplnit do popisu nějaké informace, musí napsat do Fóra, do tématu k tomu určenému, podle instrukcí v něm. Úpravy a editace torrentu

H

 • HE Tunnel Broker
- je statický "tunelovací" mechanismus IPv6 provozu přes IPv4 síť.
- Vysvětleni a nastavení: Teredo, Miredo, HE Tunnel Broker - tunelovací mechanismy (které umožňují komunikaci mezi Pasivy)

K

 • Klient
- Aplikace běžící v počítači uživatele. V její režii probíhá samotné stahování a sdílení dat.
Torrent klient

L

 • Leecher
- má méně jak 100% torrentu a pořád stahuje a přitom třeba i odesílá
- jako Leecher se v seznamu peerů torrentu zobrazují i ti, kteří nestahovali kompletní torrent ale jen část souborů torrentu a už nestahují, jen seedují (např. u série seriálu stahovali jen některé díly)

M

 • Metadata torrentu
- informace o souborech jako jsou jejich názvy, velikosti, struktura složek a kryptografické hodnoty hash pro ověření integrity souborů a adresa trackeru
 • Miredo (alternativa "Teredo" pro linuxové OS)
- je dynamický "tunelovací" mechanismus IPv6 provozu přes IPv4 síť.
- Vysvětleni a nastavení: Teredo, Miredo, HE Tunnel Broker - tunelovací mechanismy (které umožňují komunikaci mezi Pasivy)

O

P

 • Peer
- to jsou všíchni připojení na konkrétní torrent - odesílající i stahující, tedy všichni Seeder a všichni Leecher dohromady
 • PID
- PID je jednoznačný identifikátor uživatele trackeru. PID; Reset PID
 • PM (Personal Message)
- na trackeru používaná zkratka pro Pošta (soukromá zpráva jinému uživateli na trackeru). Základní pojmy a možnosti na trackeru

R

 • Reseed
- mohou o něj požádat jen uživatelé s ratiem 0.7 a výš.
- žádosti se rozešlou pouze těm, kteří torrent úspěšně stáhli během posledních 7 dní a uploaderovi torrentu, pokud si jej neanonymizoval.
- poplatek za použití tlačítka reseed je 500SB
- spuštění reseedu v µTorrent

S

 • Seed
- odesílání stažených dat
 • Seeder
- má staženo 100% (kompletní torrent) a nyní jen seeduje/odesílá/uploaduje
 • Spam
- Nevyžádané sdělení, viz. Zákazy pro fórum, komentáře torrentů a Shoutbox
 • Swarm
- Všichni peers, kteří sdílejí torrent, se nazývají swarm. Například šest leeches a jeden seed je swarm (roj) sedmi.

T

 • Teredo
- je dynamický "tunelovací" mechanismus IPv6 provozu přes IPv4 síť.
- Vysvětleni a nastavení: Teredo, Miredo, HE Tunnel Broker - tunelovací mechanismy (které umožňují komunikaci mezi Pasivy)

U

 • Upload
- Nahrávání nebo odesílání dat
- Nahrávání nebo odesílání dat pro Seed (odesílání) dat torrentu se také někdy používá slovo "Upload" ale význam je jiný
 • Uploader
- Uživatel co nahrál torrent na tracker nebo hodnost na Cztorrent
 • Uploader
- Přidal, vytvořil, nahrál konkrétní torrent na tracker.
- Na CzTorrent volbou Upload

V

W

Z


Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
4 Pojmy