Reseed

Z CzT FAQ
Verze z 14. 10. 2017, 18:14, kterou vytvořil Jjbot (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Přišla vám žádost o reseed něčeho co máte jěšte na disku ale už ne v utorrentu?
Tak jak tedy na to...

  • stáhněte *.torrent soubor z trackeru (pokud jej máte uložený na disku tak na něj dvakrát poklepejte) ... a otevřete ho v uTorrentu
  • zvolte procházet (1) a vyberte složku s uloženými daty torrentu (2)
Jak0403 1.jpg
Pokud jste vybrali správnou složku, proběhne kontrola dat a sdílení pokračuje tam kde skončilo.
Obnovení torrentů, reseed, přesunutí dat: návod (utorrent)