Aktiv, Pasiv, vysvětlení rozdílu

(přesměrováno z Pasiv)

Aktiv

Aktiv je peer s přidělenou veřejnou IPv4 adresou nebo s Port Forwardingem (tj. nastaveno od providera povolení/přesměrování určitého portu pro příchozí připojení - tzv. "Port pro naslouchání").
To znamená že je dostupný z celé sítě internetu, umožňuje to využití aplikací vyžadujících přímé TCP/UDP spojení.
Aby jako Aktiv fungoval musí mít v přípojných zařízeních (Router a jiné) také povoleno příchozí připojení/přesměrování portu klienta až do konkrétního PC. Výhody: přímá dostupnost počítače z internetu, je možno provozovat veřejné serverové služby (např. web, FTP), přímá komunikace mezi programy (např. přenos souborů)

Nevýhody: větší zranitelnost proti útokům virů a hackerů - musíte použít vlastní firewall a antivir.

Pasiv

Pasiv je peer s neveřejnou (privátní) IPv4 adresou bez Port Forwardingu, která je dostupná pouze v síti providera, ve které jste připojeni.
To znamená, že na váš počítač není „zvenku“ vidět. V celé síti internetu pak není počítač natolik vystaven útokům z internetu (viry, spam, útoky hackerů atd.).
Tyto IP adresy neumožňují přímou komunikaci s jinými počítači v internetu. Na bráně do Internetu (u providera) dochází k tzv. překladu privátních IP adres na veřejné IP adresy. Běžně se to děje například když si prohlížíte webové stránky. K tomu je určena jedna společná veřejná IP adresa. Z pohledu Internetu to vypadá, že to je jeden počítač a členové v síti jsou skrytí za touto společnou adresou.

Podstata je v tom, že k sdílené (pasivní) IP adrese se přímo nedostanete ale pouze na server jeho providera (protože tam je mu přidělena jiná IP směrem do počítače). Pasiv od kterého byste chtěli (klientem) stahovat nemá možnost přijímat příchozí připojení.
Pasiv se proto musí připojit k Aktivovi, jinak spojení nebude navázáno a nebude probíhat přenos dat.
Aktiv tento problém nemá, na něho se může připojit kdokoliv.
To, zda máte nebo nemáte veřejnou IP adresu, je dáno vaší smlouvou o připojení od poskytovatele připojení (providera).


Poznámka: Toto platí pro providerem přidělené IPv4 adresy.
Neplatí to pro nově, současně, přidělované IPv6 adresy a tunelovací mechanismy IPv6 provozu přes IPv4 síť - tj. Teredo, Miredo a jiné.
IPv6 adresy, na které se provoz internetu postupně převádí, přiděluje zatím jen minimum poskytovatelů a bude trvat ještě roky, než bude možno komunikovat se všemi uživateli internetu oboustraně přímo pomocí IPv6 adres.

Příručka torrentového začátečníka

Zde najdete spoustu vysvětlení
- souvisejících se stahováním torrentů
- vysvětlení týkající se připojení
- vysvětlení IPv4 adres
- obecný návod jak postupovat, pokud se chcete stát aktivem
- základní rady k používání klienta uTorrent
- a další informace

Příručka torrentového začátečníka
Jdi zpět na:
1.10 Připojení, Aktiv/Pasiv, principy fungování
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy