Přemostění torrentu

Přemostění torrentu slouží k propojení mezi seedery a leechery v okamžiku, kdy žádný z připojených do swarmu není aktiv ani nepoužívají ke spojení protokol IPv6 a nemohou se tedy mezi sebou propojit a data si vyměnit.

Kdy žádat o přemostění

Torrent je seedován, ale ani nikdo z odesílajících ani stahujících není aktiv. I v případě, že mezi seedery je někdo, kdo používá IPv6 protokol, ale stahující nemá IPv6 zprovozněno, je přemostění třeba.
Pokud je torrent stále seedován, ale odesílající i stahující jsou pasivové je vhodné na fóru požádat o přemostění torrentu, založením Nového tématu zde

Že nikdo z připojených do swarmu není aktiv je indikováno číslem 0 ve sloupci A, více v článku význam zkratek.

Tento torrent neseeduje žádný aktiv


Přestože seeder používá IPv6, žádný ze zájemců o stažení nemá IPv6 zprovozněno - nemohou se spojit


Žádost o přemostění

V takovém případě je možno požádat o přemostění torrentu na fóru, založením Nového tématu. Žádost o přemostění se zobrazí jako téma ve fóru a některý laskavý uživatel torrent "přemostí". Ve skutečnosti musí celý torrent stáhnout od seederů a odeslat jej uživateli, který o přemostění žádá. Dělá to z dobroty a ochoty a za to mu patří poděkování.

Žádost o přemostění, kterou jiný uživatel laskavě vyslyšel


Na rozdíl od žádosti od Reseed se lze téměř se stoprocentní pravděpodobností spolehnout, že se najde uživatel ochotný torrent přemostit a umožní ho tak ostatní stáhnout.

Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy