Obnovení torrentů

Verze z 21. 1. 2019, 00:09, kterou vytvořil Krlesmp (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Obnovení torrentů je potřebné po přeinstalaci OS nebo pokud klienta instalujete na jiný počítač.
Obnovení torrentů lze provést jen pokud jsou zachována data (soubory) torrentů.

Obnovení po plánované přeinstalaci s použitím záloh souborů

Záloha souborů

Provedeme zálohu následujících souborů:
na jiný než systémový disk

 • adresáře a soubory s daty stažených torrentů
 • stažené *.torrent soubory
 • datové soubory µTorrent
  settings.dat - soubor nastavení µTorrent
  resume.dat - aktuálně přidané torrenty do µTorrent a jejich stav
  Defaultní umístění *.torrent souborů a datových souborů µTorrent je: C:\Users\"uživatel"\AppData\Roaming\uTorrent\
  - umístění *.torrent souborů může být jiné jen pokud bylo upraveno v nastavení µTorrent

Následuje kompletní instalace OS, aktualizace, instalace Antiviru a Firewallu ... a instalace µTorrent.

Obnova torrentů, obnova nastavení a stavu v µTorrent

Při nespuštěném µTorrent:

 • nakopírujeme zazálohované soubory (*.torrent, settings.dat, resume.dat) do jejich původního umístění
 • nakopírujeme adresáře a soubory s daty stažených torrentů a umístíme na disk (na umístění na kterém bylo před reinstalací OS)

Jestli je vše správně umístěno, torrenty se v µTorrent rozběhnou přesně ve stavu v jakém byly před reinstalací.

µTorrent - instalace, přeinstalování a doporučení

Obnovení torrentů, když máme jen data torrentů

Po kompletní instalaci OS, aktualizací, instalací Antiviru a Firewallu ... instalujeme µTorrent.
Nastavíme µTorrent:
- µTorrent Základní zásady nastavení µTorrent
- Nastavení počtů aktivních torrentů, počtů spojení a rychlosti

Obnovení torrentů
 • stáhněte *.torrent soubor z trackeru (pokud jej máte uložený na disku tak na něj dvakrát poklepejte ) a otevřete ho v µTorrentu
 • zvolte procházet (1) a vyberte složku s uloženými daty torrentu (2)
Jak0403 1.jpg
Pokud jste vybrali správnou složku, proběhne kontrola dat a stahovaní nebo sdílení pokračuje tam kde skončilo před přeinstalací.
Obnovení torrentů, reseed, přesunutí dat: návod (utorrent)
Jdi zpět na:
2.8 μTorrent
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy