Nastavení qBittorrent

Screeny jsou převzaty z qBittorrent na OS Windows.
Možnosti nastavení a jejich řazení jsou totožné i ve verzích pro linuxové OS a pro MacOS(OS X)

Do nastavení se dostaneme přes menu "Nastavení - Možnosti" nebo přímo přes ikonku J nastav qBit 1.png.
Vycházíme z Default nastavení po instalaci qBittorrent. V návodu jsou uvedeny a označeny jen úpravy default nastavení.
Doporučovaná nastavení jsou uvedena postupně v bodech podle důležitosti.

Základní dopoučovaná nastavení

Naslouchat na adrese IPv6

v Nastavení-Pokročilé
Zatržení volby umožní mít v qBittorrent aktivní IPv6 adresu (nativní IPv6 a Teredo).
J nastav qBit 2.jpg

Port použitý pro příchozí připojení

v Nastavení-Připojení
Můžeme nastavit port z doporučovaného romezí portů (49152-65535 - rozsah mimo možné registrované porty, tzv. dynamické a soukromé porty).
Jestli máme veřejnou IPv4 s nastaveným přesměrováním portu v routeru - musíme vepsat port, který je v routeru nastavený.
v obrázku označení bod 2.2.
J nastav qBit 3.jpg

Použít přesměrování portů UPnP / NAT-PMP z mého routeru

v Nastavení-Připojení
Nezatržená volba - jestli máme veřejnou IPv4 a i přesměrování portu v routeru.
Zatržená volba - všichni ostatní.

v předchozím obrázku označení bod 2.3.

Výchozí cesta pro uložení

v Nastavení-Připojení
Můžeme si změnit umístění stažených souborů torrentů z Defautního adresáře qBittorrent
c:\Users\*****\Downloads podle svých potřeb.
v obrázku označení bod 2.4.
J nastav qBit 4.jpg

Kopírovat .torrent soubory do

v Nastavení-Připojení
Pro jednoduchou kontrolu jestli jsem torrent už někdy stahoval, si můžeme nastavit ukládání kopií stažených .torrent souborů.
Kopie .torrent souborů z jsou zde uloženy ve tvaru "Název".torrent.
Zálohy .torrent souborů se vytváří při stažení torrentu z trackeru.

Při mazání torrentů z qBittorent se tyto kopie ani při zatržení volby "Smazat také soubory z pevného disku" nemažou, (smažou se jen stažené .torrent soubory umístěné v adresáři c:\Users\*****\AppData\Local\qBittorrent\BT_backup a stažená data torrentů).
Z adresáře kopií se .torrent soubory dají znovu načist do klienta a můžeme kdykoliv pokračovat v seedu i když jsme předtím torrent v qBittorrent smazali.

v předchozím obrázku označení bod 2.5.

Další nastavení

Celkové limity rychlosti

v Nastavení-Rychlost
Pro pomaleší připojení se doporučuje omezit rychlost odesílání.
Maximální rychlost odesílání by měla být 80-90% skutečné rychlosti, naměřené testy na NETu.

Upozornění: rychlosti naměřené na internetu ze uvádějí v [Mbit/s] (Mbps), rychlosti v nastaveni qBittorrentu se zadávají v [KiB/s].
Pro napsání hodnoty do qBittorrent je nutné tyto rozdílné jednotky přepočítat: (bit za sekundu - značka pro bit je malé b, byte za sekundu - značka pro byte je VELKÉ B).

v obrázku označení bod 2.6.
J nastav qBit 5.jpg

Alternativní limity rychlosti

v nastavení-Rychlost
Alternativní limity rychlosti vypnout.
Alterativní limit rychlosti odesílání je vhodné používat jen v případě, pokud poskytovatel zapíná maximální rychlost jen na noční hodiny, přes den, kvůli přetížení své sítě, snižuje na rychlost garantovanou.

v předchozím obrázku označení bod 2.7.

Použít limity i pro režijní provoz

v Nastavení-Rychlost
Pokud je omezena rychlost odesílání zatrhnout i tuto volbu.
v předchozím obrázku označení bod 2.8.

Nastavit chování upload slotů

v nastavení-Pokročilé
Nastavit uvedenou volbu: Dle rychlosti uploadu.
Rychlost odesílání nebude oscilovat mezi maximální a výrazně nižší rychlostí ale poběží téměř stabilní rychlostí blížící se limitu rychlosti odesílání.
Celkové množství odeslaných dat v čase tak bude mírně větší.
J nastav qBit 6.jpg

qBittorrent - instalace, nastavení, aktualizace a další informace
Jdi zpět na:
2.7 qBittorrent
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy