Co je to tracker

Z CzT FAQ
Verze z 9. 9. 2018, 21:22, kterou vytvořil Human (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tracker
je server, který zprostředkovává komunikaci mezi klienty, vede seznam IP adres seedů a peerů ve swarmu, které stahují určitý soubor.

Tracker ale nemá žádnou kopii stahovaného souboru, a není ani zapojený do přenosu těchto souborů.

Na trackeru jsou uložené pouze BitTorrent soubory typu *.torrent, které neobsahují žádné části stahovaných souborů, obsahují jen jejich metadata (název souboru, jeho velikost, kontrolní součet jednotlivých částí torrentu a adresu trackeru).

Tracker proto neobsahuje žádný materiál, na který se vztahují autorská práva (pokud nepočítáme zdrojový kód samotného trackeru, který je uvolněný pod otevřenou licencí - GPL).

Tracker je (bez použití rozšíření k originálnímu protokolu) jediný kritický bod sítě BitTorrent, protože klienti se musí na něho připojit, aby mohli začít stahovat soubory.

Klienti, kteří už začali stahovat, dále komunikují s trackerem v pravidelných intervalech, aby od něho získali seznam nových peerů a poskytli mu statistiku přenosů. Po získaní seznamu peerů už ale může přenos dat fungovat i bez spojení s trackerem.

tracker.cztorrent.net je privátní tracker, to znamená že vyžaduje registraci a má stanovená pravidla, která musí jeho členové dodržovat, aby mohli zůstat zaregistrovaní.

Privátní tracker kontroluje poměr stáhnutých a odeslaných dat uživatelů (Ratio) a vyžaduje od nich dodržení stanoveného minima.

Výsledkem těchto pravidel je lepší dostupnost, rychlost a i trvanlivost torrentů na rozdíl od některých veřejných trackerů, kde je ochota uživatelů sdílet stažená data mnohem nižší.

Bittorrent-schema.gif