Co je to torrent

Verze z 19. 1. 2019, 00:00, kterou vytvořil Krlesmp (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Torrent - je to soubor typu .torrent (-přípona souboru)

  • Je to soubor metadat o sdílených souborech, jejich velikosti a kontrolní součet (-HASH) jednotlivých bloků torrentu. Také obsahuje adresu trackeru (většinou PHP skript).
  • .torrent soubor slouží k tomu, aby bylo možné sdílet (stáhovat nebo odesílat) data torrentu, která jsou umístěna pouze na PC jednotlivých uživatelů připojených pomocí stejného .torrent souboru
  • .torrent soubor je zveřejněn na trackeru
  • pro fungování .torrent souboru je nutný je speciální program, tzv. Torrent klient
  • V přeneseném významu se pak pojem torrent používá i pro sdílená data.
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy