Co je "ratio"?

Co je ratio

  • Ratio je poměr odeslaných a stažených dat.
V Ratio.jpg
Odeslaná data : stažená data = ratio
Pokud je Vaše ratio moc nízké, začněte více odesílat to, co jste si stáhli. (omezte stahování)
  • Podle obrázku níže doporučujeme zaškrtnout políčko "Nezobrazovat". Žádný jiný uživatel neuvidí, při zobrazení Vašeho profilu, množství stažených a odeslaných dat.
V Ratio traffic.jpg

Jak se počítá ratio

Ratio u účtu je poměr odeslaných a stažených dat.
A je počítaný z celkově odeslaných a stažených dat , na účtu, za celou dobu co jste na tracku.
Není tedy možné pokles nebo zvýšení posuzovat jen podle posledního dne ani jednoho konkrétního torrentu.
- Z toho vyplývá, že i když v některý den odešlete více dat než stáhnete, ratio vám může klesnout...
  • Ukážeme si to na příkladech:
Řekněme, že jste na tracku již pár dní, něco jste stáhli a něco odeslali... Pro srozumitelné vysvětlení jsou zvoleny čísla, se kterými se bude dobře počítat a budou i dobře pochopitelná...
Vycházejme z toho, že po pár dnech stahování a odesílání máte celkově odesláno 200GB a staženo 100GB a proto máte v Profilu uvedeno ratio 2,000
Ratio = odeslaná data / stažená data => 200 / 100 = 2,0
A ukážeme si, kdy Vám bude ratio klesat, stoupat a kdy se udrží na stejné hodnotě - i když budete za den (nebo i na jednom torrentu) odesílat více, než stahovat.

Kdy ratio klesne:

Za den jste stáhli 10GB a odeslali 15GB. I když by se mohlo zdát, že Vám ratio poroste, protože jste odeslali více dat než jste stáhli (15 / 10 = 1,5).
Není to pravda. Jelikož se ratio počítá z celkově odeslaných a stažených dat.
odesláno 200GB + 15GB = 215GB
staženo 100GB + 10GB = 110GB
215 / 110 = 1.95454... (periodických)
Takže, i když jste tento den odeslali více než stáhli, ratio Vám klesá.

Kdy ratio zůstane na stejné hodnotě:

Aby Vám ratio neklesalo ani nestoupalo, musíte odeslat přesně tolikrát více, kolik činí vaše ratio.
odesláno 200GB + 20GB = 220GB
staženo 100GB + 10GB = 110GB
220 / 110 = 2,0.

Kdy ratio stoupne:

Pokud opět stáhnete 10GB, musíte odeslat více, než je násobek Vašeho ratia.
Takže například odešlete 30GB.
odesláno 200GB + 30GB = 230GB
staženo 100GB + 10GB = 110GB
230 / 110 = 2,09... (periodických)
Na tomto příkladu je vidět, že ratio jste měli 2,0 a odeslali jste třikrát více než stáhli, takže ratio Vám bude stoupat.
Jdi zpět na:
1.6 Můj profil
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy