Změnit registrační e-mail

J Profil zmena emailu.jpg
Stačí zadat nový e-mail a odklepnout Enter. Na nový i aktuální email Vám budou doručeny ověřovací kódy, které vepíšete do příslušných polí a změnu dokončíte tlačítkem ok.
Nezapomeňte znovu vyplnit e-mail!
Kódy doporučjeme opsat, nekopírovat.
Pokud nemáte přístup na aktuální email, není možno změnu emailu provést.
Jdi zpět na:
2.5 Profil
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy