Základní zásady nastavení v µTorrent

Instalace, spouštění a vypínání µTorrent

 • Instalace µTorrent (jako u většiny softwaru)
 • "Instalační program" µTorrent spouštět "Jako správce" a to i v případě, že máte v PC jen jeden účet s Administrátorským oprávněním.
"Instalace" vlastně jen zapisuje do systému práva pro program ke čtení a k zapisování do skrytých a systémových složek OS Windows.
Nenastavovat µT přes Průvodce nastavení ! - může nesmyslně rozhodit nastavení µT (rychlosti i počty připojení ... zvláště při první instalaci, nebo instalaci jiné verze)
-Vyhnete se podivným, neočekávaným a nevysvětlitelným problémům.
Doporučení: Používat µTorrent v. 2.2.1
Stažení µTorrent v. 2.2.1
µTorrent - instalace, přeinstalování a doporučení
Důležité: Ihned po instalaci nebo přeinstalaci µTorrent zkontrolovat, jestli jsou v nastavení v vypnuty automatické aktualizace programu.

Ihned po instalaci nebo přeinstalaci zkontrolovat v nastavení: Nastavení > Možnosti > Hlavní - jestli jsou vypnuty automatické aktualizace programu.

 • Spouštění µTorrent
 • Spouštět µTorrent "Jako správce" - lze nastavit natrvalo ve vlastnostech programu
 • Spouštět µTorrent ručně až po tom co naběhne OS Windows - nenastavovat ve volbách µTorrent volbou "Spouštět µTorrent při zapnutí PC"
 • Vypínání µTorrent
 • Vypínat µTorrent chvíli před vypnutím PC - nevypínat až vypnutím PC
Nedodržení zásad spouštění způsobuje nefunkčnost IPv6 komunikace/Teredo.
Vypínání µTorrent vypnutím PC způsobuje chyby v odeslání množství odseedovaných dat při ukončování µTorrent.

Základní zásady nastavení µTorrent

 • Vyjít z default nastavení, které vznikne instalací µTorrent - nespouštět průvodce nastavením.
 • Nastavení > Možnosti > Připojení - nemít označeno "Náhodný port při každém spuštění"
- doporučovaná hodnota portu je v rozmezí 50000 - 65000 (49152 - 65535: rozsah mimo možné registrované porty, tzv. dynamické a soukromé porty)
- svůj konkrétní port navolíte např. opětovným použitím tlačítka "Náhodný port", několikrát opakovaně, až bude hodnota v doporučeném rozsahu
 • Nastavení > Možnosti > Připojení - "Zapnout UPnP mapování portu" a "Zapnout NAT-PMP mapování portu"
- při veřejné IPv4 a nastavení přesměrování portu přímo v routeru (Aktiv) - nemít tyto volby v µTorrent zapnuty
- v různých případech je nutno tuto volbu nastavit různě - zapnout / vypnout (pokud nevíte jak - nejlépe vyzkoušet)
 • Nastavení > Možnosti > Rychlost - nastavit "Maximální rychlost Upload (kB/s)" - na cca. 80-90% naměřené (skutečné) rychlosti Uploadu
 • Zatrhnout "Aplikovat limity na uTP spojení"
 • Zatrhnout "Aplikovat limity na transport overhead"
Upozornění: naměřená rychlost pomocí testů je v jiných jednotkách, než jsou jednotky v nastavení klienta
testy zobrazují v Megabit za sekundu - značka pro bit je malé b ... V klientovi se rychlost zobrazuje v Magabyte (kilobyte) za sekundu - značka pro byte je VELKÉ B - jsou to rozdílné jednotky
Rychlost je potřeba přepočítat
bod 4. Příručka "torrentového" začátečníka
Jdi zpět na:
1.14 Možnosti v klientech
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy