Vynucený start torrentu, Seed ve frontě

Tyto dva pojmy (Seed ve frontě a Vynucený seed) a použití Vynuceného seedu spolu úzce souvisí.

Seed ve frontě

  • Kdy Seed ve frontě nastane:
- Když je spuštěno (aktivní torrenty) větší množství torrentů, než máme nastaveno maximum v klientu.
Maximální počet aktivních torrentů je vhodné omezit podle skutečné rychlosti Uploadu.
viz. článek: Nastavení počtů aktivních torrentů, počtů spojení a rychlosti
  • Proč v klientu nemít více aktivních torrentů, než je nastavené maximum v klientu, nastává u některých střídavě Seed ve frontě.

Seedbonus se počítá na hodinu nepřetržitého seedu.
- takže pokud seedujete téměř hodinu a pak už není komu, může torrent spadnout do "Seedu ve frontě" a žádné Seedbody se nazapočítají.
Ideální stav je: nemít v klientu žádný Seed ve frontě a nemít potřebu používat "Vynucený seed".

Vynucený seed

  • Co vynucený start nedělá
- nemění nic na prioritě
- nezačne se zázračně odesílat, nezvýší se rychlost, když to bez něj nešlo
- nemá vliv na chyby, a nezačne vám něco s chybou fungovat jen kvůli použití vynuceného startu (hlavně chyby interakce s OS nebo hardware, a chyby při komunikaci s trackerem)
Existují mimo jiné 3 situace, při kterých spustíte torrent normálně a on se nespustí.
Pouze ve 3 situacích má vynucený start jako takový, nějaký vliv a na to byl vytvořen.
  • Fronta
- máte nastaveno např. max 10 současně spuštěných torrentů a chcete spustit 11. a ten nejde, jen místo toho aby se seedoval, je ve frontě. Vynucený start spustí torrent normálně mimo frontu, i když by při normálním startu spadl do fronty.
  • Seedovat do
- je možné nastavit jak globálně tak i pro jednotlivé torrenty hranici seed doby nebo ratia, popř. obojí, a torrent, který ji dosáhne, je považován za odseedovaný (mimochodem, zbývající čas u seedovaných torrentů se řídí touto hodnotou). Ty hodnoty jsou nastaveny vždy nějaké a nastavuje se dále, zda odseedované torrenty budou mít rychlostní limit a jaký, nebo se úplně zastaví, nebo budou pokračovat normálně. Zde vynucený start spustí torrent, který je podle nastavení odseedován a současně se má po odseedování zastavit, přičemž normální start by ho nespustil, popř. by se zastavil hned po spuštění.
  • Plánovač
- obdobně zde torrenty, které nemají být podle plánovače spuštěny, normální spuštění nespustí, ale vynucené ano.
Pokud chcete vyjímečně spustit jeden nebo pár torrentů navíc, je vynucený start dobrá volba.
Pokud ho ve výše uvedených případech používáte často, je lepší přenastavit frontu / limit seedu / plánovač.
Pokud ho používáte z jiných důvodů, je to zcela zbytečné.
Vynucený seed
Jdi zpět na:
1.14 Možnosti v klientech
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy