Vyhledávání torrentu podle HASH a podle názvu

Toto vyhledávání je velmi užitečné pro zpětné hledání dříve stažených torrentů v databázi CzT. Hodí se zejména v těch případech, kdy je nutno rychle dohledat informace k již staženému torrentu. Každý ví, jak zdlouhavé někdy může být klasické vyhledávání podle názvu, nebo klíčového slova, většinou je výsledkem mnoho podobných torrentů, mezi nimiž najít ten pravý bývá oříškem. S vyhledáváním podle HASH je to hračkou!

Co je hash

HASH je řetězec alfanumerických znaků v souboru *.torrent, který klient používá pro ověření údajů, které se přenáší. Je to vlastně kontrolní součet, hexadecimální číslo pevné délky, které je jedinečné a pro každý torrent jiné. Právě proto jej lze velmi úspěšně použít pro cílené vyhledávání torrentů v databázi.

Postup

1. Zjištění HASH pro hledaný torrent.
Hodnotu HASH lze najít v klientovi, zde je popsán způsob pro nejvíce používaný klient uTorrent:
1.1. V hlavním okně s torrenty vyberte torrent, který hledáte
1.2. V záložce "Hlavní" klikněte pravým tlačítkem myši na hodnotu "Hash"
1.3. Objeví se okénko "Kopírovat", na to klikněte levým tlačítkem myši (hodnota HASH se zkopíruje do schránky
Search by hash 1.jpg
2. Vyhledání torrentu na trackeru CzT.
2.1. Zde zkopírujte hodnotu HASH ze schránky stiskem Ctrl+V
2.2. Klikněte na "hledat"
2.3. Ve spodní části se zobrazí hledaný torrent, kliknutím na něj si jej můžete otevřít
Search by hash 2.jpg
  • na hodnotu HASH nemá vliv jméno torrentu, ale jméno souboru, ze kterého se torrent vytváří
  • při různých velikostech částí je HASH různý i když je jméno torrentu i jméno souboru stejné

Pro odborníky shrnu výsledky mých pokusů při vytváření torrentu, vše o HASH

Pro názornost přikládám tabulku:

Search by hash 3.jpg

10 torrentů bylo vytvářeno z jednoho souboru "pokus_1.pdf", vždy s jinou velikostí částí. Je vidět, že každý vytvořený torrent má jiný HASH (pro přehlednost zjednodušen na jednoduché číslo), výjimkou je pouze "pokus_1.256kB.torrent", který má stejný HASH jako "pokus_1.auto.torrent", tzn., že v tomto případě velikost částí "auto" se rovná 256kB . Klient taky nedovolí přidat torrent, který má stejný HASH, jako torrent, který již v klientovi je - jinými slovy, nelze mít v klientovi 2 torrenty se stejným HASHem (proto to prázdné místo v tabulce u "pokus_1.256kB.torrent" ). Všimněte si také, jak velikost vytvořeného torrentu klesá s rostoucí velikostí částí. Nakonec jsem zkusil původní soubor přejmenovat na "pokus_2.pdf", z něj vytvořený torrent má dle všech předpokladů úplně jiný HASH.

Všimněte si také, že zobrazované jméno torrentu v klientovi je pořád stejné, přebírá se vlastně jméno zdrojového souboru, ze kterého torrent vznikl. Toto zobrazované jméno lze v klientovi samozřejmě libovolně změnit, aniž by to mělo na cokoliv jiného vliv, tzn. i hodnota HASH zůstává stejná.

Jak správně vyhledávat torrent podle názvu

Jak správně vyhledávat torrent podle názvu Pokud pochopíte způsob jakým vyhledávač torrentů funguje, budete při hledání toho svého torrentu mnohem úspěšnější.

Speciální znaky jako je např. _&,.:;?!()[]/\+-="'@#$%^<>~°* jsou při hledání ignorovány a nahrazeny mezerou. Takže např. při hledání titulu "Milenci a vrazi" lze do vyhledávacího pole zadat:

  • milenci vrazi
  • milenci_vrazi
  • milenci&vrazi
  • milenci-vrazi
  • nebo dokonce
  • mil_&,.:;?!()[]/\+-="'@#$|%^<>~°*vraz

a výsledkem hledání budou stále 3 tituly. Když ovšem do vyhledávacího pole zadáme přímo "milenci a vrazi", najde to pouze 2 tituly. Z toho vyplývá, že při vyhledávání je lepší spojky a, i apod. úplně vynechat a nechat tam jen mezeru.

Lepší úspěšnosti obzvlášť při hledání skloňovaných výrazů lze dosáhnout zkrácením hledaného výrazu. Takže pokud hledáme cokoliv, co se týká lásky, zadáme "lásk" (popř. "lask", diakritika se stejně odstraní). Ovšem pozor! Zkracovat lze maximálně na první 3 písmena, tedy "las", při hledání jen "la" nebo "l" to sice najde spoustu titulů, ani jeden se však netýká lásky! Při jedno, či dvou hláskovém názvu se totiž vyhledává přesný řetězec znaků a ne části slov.

Dále je zajímavé, že při vyhledávání nezáleží na pořádku slov, takže při hledání "Lásko voníš deštěm" lze úspěšně zadat např. "des von las".

Daleko větší nepořádek do názvů a tím i obtíže při jejich hledání přináší možnost zadávat různá jména při procesu vytváření torrentu a jeho následnému nahození na tracker. Při uploadu lze nahazovaný torrent nazvat zcela libovolně a odlišně od samotného názvu souboru nebo složky, kterou torrent obsahuje. Takto nazvaný torrent je pak přesně takto zobrazen na trackeru a také přesně pod tímto názvem ho lze vyhledat. Ovšem pokud tento torrent stáhneme, tak se uloží pod názvem souboru nebo složky, který torrent obsahuje a který lze zjistit v seznamu souborů v popisu daného torrentu na trackeru. Pokud pak tyto dva názvy jsou odlišné, nastane problém při zpětném hledání tohoto torrentu.

Pro dokreslení malý příklad:

Torrent zde na trackeru má název "Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (Slovak)". Pod tímto názvem, nebo jeho částí, jej taky bez problémů ve vyhledávači najdeme. Pokud si tento torrent stáhneme, tak se uloží pod názvem "sk_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_618255.iso" a ten už zde nenajdeme! Budeme úspěšní jen při zadání "windows_7_ultimate_with", neboť jsou to zároveň slova vyskytující se v názvu torrentu na trackeru.

Pro uploadery znova nahazovaných torrentů

Můžete provést kontrolu HASHe před nahozením, zamezí se tak vytvoření torrentu který na CzT už je pod jiným názvem. Stává se to při vyhledávání podle názvu, kde jsou např. vynechány mezery, místo "a" použito "&" a jiné znaky v názvu. Nehledě na případy, kdy je název dost odlišný od vlastního obsahu torrentu.

Poznámka na závěr

Bohužel ani jedna metoda vyhledávání (podle HASH nebo podle názvu) není zcela stoprocentní. Proto, když při vyhledávání nebudete úspěšní, nemusí to nutně znamenat, že tu takový torrent není třeba v mírně pozměněné podobě. Vhodným použitím obou vyhledávacích metod se ovšem tato možnost sníží na minimum.

Vyhledávání torrentu podle HASH a podle názvu

Jdi zpět na:
2.1 Obecné
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy