Pojmy

Pojem Vysvětlení
torrent Torrent je soubor .torrent, tedy soubor metadat o sdílených souborech, jejich velikosti a kontrolní součet jednotlivých bloků torrentu. Také obsahuje adresu trackeru s identifikací uživatele. Dnes je často nahrazován funkcí magnet link. V přeneseném významu pak pod pojmem torrent rozumíme i sdílená data.
seed Seed označuje sdílení dat neboli setí. Odvozeně seeder je uživatel, který má kompletní kopii torrentu a dále sdílí data. Čím více seederů je ve swarmu, tím větší bývá rychlost downloadu a také se zvyšuje šance na stažení kompletního souboru. Seedováním je torrent udržován v chodu.
leech Čili pijavice, termín leech označuje uživatele, který ještě nemá kompletní data torrentu a stále je stahuje.
peer Peer jsou všichni uživatelé, ať už data právě sdílejí nebo stahují.
uploader Uploader je uživatel, který vytvořil torrent a umístil jej na tracker.
swarm Všichni peers, kteří sdílejí torrent, se nazývají swarm. Například šest leeches a jeden seed je swarm (roj) sedmi.
aktiv Peer s veřejnou IP nebo s přesměrovaným portem ze serveru poskytovatele připojení. Počítač uživatele je tak "viditelný" z celého internetu a může navazovat spojení s ostatními peery ve swarmu.
pasiv Peer s neveřejnou IP adresou, dostupnou pouze v síti jeho poskytovatele internetu. Pro připojení k internetu používá IP svého poskytovatele. Proto není možné jeho počítač "vidět z venku". Platí tak, že pasiv se může spojit pouze s aktivem.
tracker Tracker je služba/server, která zprostředkovává spojení mezi klienty (přechovává seznamy IP adres peerů, jejich portů, registruje torrenty), ale data přes něj netečou, ani nemá žádnou jejich kopii.
klient Klient je Aplikace běžící v počítači uživatele. V její režii probíhá samotné stahování a sdílení dat. Například μTorrent, qBittorrent.
announce Announce je komunikace mezi trackerem a klienty uživatelů. Je tak označován i server, který tuto komunikaci zprostředkovává. Announce sděluje uživatelům, kdo data nabízí nebo stahuje, zajišťuje sběr údajů o provozu (množství přijatých/odeslaných dat).
ratio Ratio je poměr mezi odeslanými a staženými daty (odeslaná data/stažená data = ratio). Uživatel by měl dodržovat minimální ratio = 1.
reseed Žádost o reseed je odeslána jako soukromá zpráva (PM) všem uživatelům, kteří v minulosti stáhli příslušný torrent. Pokud si uživatel takovou žádost přečte a stále disponuje daty torrentu, může je začít znovu odesílat.
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček