Obnovení torrentů

Obnovení torrentů je potřebné po přeinstalaci OS nebo pokud klienta instalujete na jiný počítač.
Obnovení torrentů lze provést jen pokud jsou zachována data (soubory) torrentů.

Obnovení po plánované přeinstalaci s použitím záloh souborů

Záloha souborů

Provedeme zálohu následujících souborů:
na jiný než systémový disk

 • adresáře a soubory s daty stažených torrentů
 • stažené *.torrent soubory
 • datové soubory µTorrent
  settings.dat - soubor nastavení µTorrent
  resume.dat - aktuálně přidané torrenty do µTorrent a jejich stav
  Defaultní umístění *.torrent souborů a datových souborů µTorrent je: C:\Users\"uživatel"\AppData\Roaming\uTorrent\
  - umístění *.torrent souborů může být jiné jen pokud bylo upraveno v nastavení µTorrent

Následuje kompletní instalace OS, aktualizace, instalace Antiviru a Firewallu ... a instalace µTorrent.

Obnova torrentů, obnova nastavení a stavu v µTorrent

Při nespuštěném µTorrent:

 • nakopírujeme zazálohované soubory (*.torrent, settings.dat, resume.dat) do jejich původního umístění
 • nakopírujeme adresáře a soubory s daty stažených torrentů a umístíme na disk (na umístění na kterém bylo před reinstalací OS)

Jestli je vše správně umístěno, torrenty se v µTorrent rozběhnou přesně ve stavu v jakém byly před reinstalací.

µTorrent - instalace, přeinstalování a doporučení

Obnovení torrentů, když máme jen data torrentů

Po kompletní instalaci OS, aktualizací, instalací Antiviru a Firewallu ... instalujeme µTorrent.
Nastavíme µTorrent:
- µTorrent Základní zásady nastavení µTorrent
- Nastavení počtů aktivních torrentů, počtů spojení a rychlosti

Obnovení torrentů
 • stáhněte *.torrent soubor z trackeru (pokud jej máte uložený na disku tak na něj dvakrát poklepejte ) a otevřete ho v µTorrentu
 • zvolte procházet (1) a vyberte složku s uloženými daty torrentu (2)
Jak0403 1.jpg
Pokud jste vybrali správnou složku, proběhne kontrola dat a stahovaní nebo sdílení pokračuje tam kde skončilo před přeinstalací.
Obnovení torrentů, reseed, přesunutí dat: návod (utorrent)
Jdi zpět na:
2.8 μTorrent
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy