Nastavení počtů aktivních torrentů, počtů spojení a rychlosti

Z CzT FAQ
Přejít na: navigace, hledání

Screeny, kde v µTorrent nastavit

V Nastavení počtu aktivních torrentů a připojení 1.jpg V Nastavení počtu aktivních torrentů a připojení 2.jpg

Doporučené hodnoty

Doporučené hodnoty a jsou přebrány z fóra utorrent.com a upraveny.
Tyto hodnoty je vhodné použít i pro dalši doporučované klienty viz.: Co je torrent klient

Poznámka:* Hodnota uvedená ve sloupci Počet torrentů - celkem*, je maximální doporučovaný počet spuštěných torrentů v klientu.
Tuto maximální hodnotu můžeme v µTorrentu nastavit i na čtyřnásobek.

V Nastavení počtu aktivních torrentů a připojení tabulka.jpg
µTorrent - Nastavení počtů aktivních torrentů, počtů spojení a rychlosti