Nastavení počtů aktivních torrentů, počtů spojení a rychlosti

Screeny, kde v µTorrent nastavit

V Nastavení počtu aktivních torrentů a připojení 1.jpg V Nastavení počtu aktivních torrentů a připojení 2.jpg

Doporučené hodnoty

Doporučené hodnoty a jsou přebrány z fóra utorrent.com a upraveny.
Tyto hodnoty je vhodné použít i pro dalši doporučované klienty v článku Co je torrent klient

Poznámka:* Hodnota uvedená ve sloupci Počet torrentů - celkem*, je maximální doporučovaný počet spuštěných torrentů v klientu.
Tuto maximální hodnotu můžeme v µTorrentu nastavit i na čtyřnásobek.

V Nastavení počtu aktivních torrentů a připojení tabulka.jpg
µTorrent - Nastavení počtů aktivních torrentů, počtů spojení a rychlosti
Jdi zpět na:
1.14 Možnosti v klientech
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy