Návod na úpravu popisu u neschváleného torrentu


Pokud Vám nebyl torrent schválen a byl jste v komentáři požádán o doplnění povinných údajů dle pravidel, zde tedy máte návod na to, jak to provést. Popis se dá upravit kdykoli, dokud není torrent schválen.

Pokud je torrent schválen a chcete upravit / doplnit popis torrentu, tak napište sem a moderátor, který bude poblíž Vám popis upraví podle Vašich představ.

1. Pro upravení upravení torrentu klikneme na "Moje torrenty"

Torrent-recheck-1.jpg

Torrent-recheck-2.jpg

nebo klikneme na seznam torrentů a dáme si vyhledat svůj neschválený torrent.

2. Nyní vidíme u svého torrentu za zkratkami K S L A tlačítko E - "Editovat".

Torrent-recheck-3.jpg

3. Po kliknutí se nám zobrazí Editace torrentu a upravíme popis tak, jak pravidla přikazují.

Torrent-recheck-4.jpg

Pokud Vás žádá moderátor o doplnění nebo změnu Názvu a Kategorie, tak na to jsou první dva řádky. Do RLS názvu patří originální RLS název uploadovaného souboru (v jakém ho RLS skupina, která soubor / film / hru / hudbu vytvořila, vydala).

Pokud Vás moderátor žádá doplnit požadující informace z pravidel (Screen, Výpis z MediaInfo apod.), tak k tomu slouží to první velké okno a tam doplníte požadující informace.

Do "Krátký popis" vložíme pouze obrázek v náhledu, tedy [CzT-Img=xxxxxx], nic jiného

4. Po doplnění popisu torrentu klikneme na tlačítko "Odeslat"

5. Nakonec máte nad popisem tlačítko, na které kliknete, jakmile budete mít popis doplněný a odešlete torrent k opětovné kontrole.

Torrent-recheck-5.jpg

Jdi zpět na:
2.2 Upload torrentů a jejich popis
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy