Možnosti jak se stát Aktivem

Aktivem může být jen ten kdo má od poskytovatele přidělenou IPv4 adresu.

S neveřejnou IPv4 adresou lze být Aktivem jen když:
- ISP vyhoví žádosti o přesměrování určitého portu (pro klienta), tzv. "Port pro naslouchání"

Nastavení pomocí UPnP

UPnP (automatické přesměrování portu) - nejjednodušší, ale ne vždy na 100% funkční

 • - Modem/Router musí funkci UPnP podporovat a jestli je v routeru volba, musí být Zapnuto
 • - V µT Nastavení > Možnosti > Připojení - musíte označit: "Zapnout UPnP mapování portu", případně "Zapnout NAT-PMP mapování portu"

Nastavení NAT (přesměrování konkrétního portu) v routeru
+ nastavení neměnné LAN IP pro PC s klientem

Doporučované, spolehlivé řešení
Při použití tohoto způsobu nastavení je vhodné v klientu vypnout funkci UPnP, NAT-PNP (-automatické přesměrování portu).

Port Forwarding (nastavení NAT - přesměrování portu)

 • Jak nastavit port v Modemu/Routeru
 • v Routeru nastavíte: Advaced Setup > NAT > Virual Servers - přidáte (Add) a vyplníte všechny nutné údaje
většinou:
 • "Server IP Address" - tam napíšete "pevnou IP" Vašeho PC (možnosti nastavení "pevné OP" jsou popsány v dalších bodech 2.2.1 a 2.2.2)
 • "Server Name" - µTorrent (nebo jiný klient)
 • všechny "Start port" a "End Port" - tam napíšete číslo portu které máte nastaveno v klientu
 • "Protocol" - dáte volbu TCP/UDP
pokud Router nemá společnou volbu(TCP/UDP) - musíte zadat port 2x, jednou pro TCP protokol a jednou pro UDP protokol
 • Po uložení všech nastavení pomocí "Save/Apply" je nutné provést restart Routeru (provádí se buď vypnutím nebo odpojením od sítě na dobu delší, než deset vteřin) a provést restart PC.

Jak nastavit pevnou LAN IP počítače

Nastavení pevné IP v Routeru pomocí MAC adresy síťového adaptéru

Toto nastavení je vhodné pro NB a jiné přenosné zařízení, které se používají na různých připojeních.
 • V nastaveni síťového adaptéru nechat default nastavení DHCP
 • V routeru přiřadit k MAC adrese síťového adaptéru "pevnou" IP adresu PC (IP adresa musí být z rozsahu DHCP routeru)
Umístění tohoto nastavení v menu Routeru a i názvy se poměrně liší, a to podle konkrétního typu Routeru.

Nastavení pevné IP v síťovém adaptéru PC

Toto nastavení je vhodné pro stolní PC, které je na stálém internetovém připojení.
 • V routeru omezit default rozmezí DHCP minimálně o jednu IP adresu.
 • Tuto IP adresu zapsat do nastavení síťového adaptéru PC
- "Vlastnosti - Protokol TCP/IP verze 4(TCP/IPv4) - Vlastnosti - Použít následující IP adresu: - položka IP adresa:"

Nastavení s použitím DMZ

Nedoporučujeme, je to bezpečnostní hrozba
Jak to funguje ? - na "pevnou"(LAN) IP adresu jednoho PC jsou v podstatě směrovány Routerem všechny pakety, které na router přijdou a to včetně náhodných útoků "z venčí"

 • Použití této možnosti je vhodné, pokud máte za Routerem jeden počítač, popř. více PC ale stačí když jen jeden bude dostupný "z venku".
 • Je to nepoužitelné v případě, kdy máte více počítačů a všechny potřebujete zvenku dostupné (a netýká se to pouze bittorrentových klientů, ale i různých programů, a také např. herních serverů, atd.)
 • Pokud i přesto chcete použít
- V Routeru nastavíte: "Advaced Setup > NAT > DMZ Host - do políčka DMZ Host IP Address:" vyplníte nastavenou "pevnou IP" PC, na který chcete směrovat.
Více: bod 3.1 až 3.3 Příručka "torrentového" začátečníka
Jdi zpět na:
1.10 Připojení, Aktiv/Pasiv, principy fungování
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy