IP adresy, Veřejná/neveřejná IP

Co je to IP adresa?

IP adresa (anglicky IP address) je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje zařízení v počítačové síti, která používá IP protokol.

  • Všichni uživatelé internetu mají přidělenou IPv4 adresu
Z důvodu nedostatečného adresního prostoru pro veřejné IPv4 začal probíhat přechod na IPv6 adresy.
IPv6 není zpětně kompatibilní s IPv4 a proto musí být přidělována souběžně k IPv4 tak, aby uživatelům fungovalo vše.
Poskytovatelů, kteří souběžně přidělují i IPv6 adresu je zatím jen mizivé procento.
Existují sice funkční přechodové služby založené na tunelování spojení z IPv4 na IPv6 a naopak, ale nezajišťují plnou kompatibilitu.

IPv4 adresa

Tvar IPv4 adresy: 172.217.23.238 (google.com)

  • IPv4 adresa může být:
  • Veřejná - je dostupná z celé sítě internetu. Uživatel s touto IP adresou bývá označován za "Aktiva".
  • Neveřejná (privátní) - je skryta ze veřejnou IP adresou zařízení poskytovatele. Uživatel s touto IP adresou bývá označován za "Pasiva".
Rozsahy neveřejných IP adres:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
  • Dynamická nebo Statická (pevná)
Dynamická nebo Statická IP, může být jak Veřejná tak i Neveřejná.

IPv6 adresa

Tvar IPv6 adresy: 2a00:1450:400e:80b::200e (google.com)

Celá IPv6 adresa se zapisuje jako osm skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích.
Úvodní nuly v každé skupině se ze zápisu vynechávají, stejně jako skupiny, které obsahují samé nuly.
  • Ověření přidělené IPv6 adresy:
testem ipv6-test (podmínkou ale je, aby váš router měl vestavěnou podporu IPv6 a tato volba v něm byla povolena)
ve smlouvě s ISP
na stránkách ISP ve specifikaci připojení podle tarifu
Jdi zpět na:
1.10 Připojení, Aktiv/Pasiv, principy fungování
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy