Co je počáteční seed? Jeho používání

Počáteční Seed (Initial Seeding, Super Seeding): Metoda seedování, která snižuje zatížení prvního seedera. Při normální metodě seedování tento seeder běžně uploaduje do swarmu 150% až 200% dat obsahu torrentu než nějaký jiný peer získá kompletní kopii celého obsahu souborů torrentu a stane se dalším seederem.
Při počátečním seedování tento seeder odešle každou část dat jen jednou a tak ostatní peeři si tyto části už musí sdílet jen sami mezi sebou. A tak první seeder odešle zpravidla jen 100% až 105% dat (v závislosti na hashfail).
Počáteční seedování nemusí nezbytně znamenat zvýšení rychlosti uploadu nebo snížení seedovacího času. Tato funkce smí být použita jen pokud jste jediným seederem a pokud jsou ke swarmu připojeni alespoň další dva peeři.
Počáteční seedování nepoužívejte, pokud máte vysokou rychlost uploadu, nebo pokud swarm obsahuje peery za firewallem (ti mají menší propojitelnost s ostatními peery).

Co to znamená česky ?

V případě, že máte pomalou linku pro upload (např. 30 kB/s) a hodláte uploadovat film třeba DVD (4,5GB) pak se doporučuje využít této funkce.
Počáteční seed si vynucuje další sdílení. Tím pádem Vám ostatní pomáhají se seedem dalším. Kdo stahuje a nepouští dál - škrtí upload, ten od Vás nic nestáhne.

Základní podmínky použití:

  • 1. Jste jediný seeder.
  • 2. Existují minimálně alespoň 2 leecheři. Pokud jste pasiv, tak potřebujete minimálně 1 aktivního leechera.
  • 3. Počáteční seed použijte do maximálního ratia 1, doporučuji 0,8.
  • 4. Je potřeba občas kontrolovat, zda se opravdu stahuje. Pokud ne, pusťte občas seed normálně.
  • 5. Je potřeba sledovat vývoj seedu vašeho torrentu.
Tímto postupem můžete "protlačit" torrent (tzn. odeslat všechny částí torrentu - místo odeslání některých částí víckrát) a všechny části torrentu jsou odeslány o něco rychleji.


Příklad:

Když máte pomalou linku (Upload 0,512Gb/s tj. 64kB/s) a máte deset leecherů, vaše max.rychlost se dělí 10ti..tedy v našem případě na 6,4 kB/s.
V tomto případě se může stát, že při vašem ratiu 1 u torrentu bude mít každý stahující z těch 10ti 10%. Ale to neznamená, že je celý torrent odseedován. Při normálním seedu se stahují / odesílají části náhodně (některé část se odesílají vícekrát, různým uživatelům).
Pomocí počátečního seedu se dá eliminovat vícenásobné odesílání stejné části torrentu několika uživatelům. Váš klient nevyhoví požadavku stahujícího klienta na, již odeslanou část a tím ho donutí znova poslat požadavek na jinou, dosud neodeslanou část torrentu.


Závěrem:

  • Počáteční seed není samospásný.
  • Počáteční seed nevyužívejte u rychlé linky, postrádá to smysl.
  • Počáteční seed po čas běhu kontrolujte. Počáteční seed kontroluje, zda ten, co stáhl část torrentu taky něco odeslal.
  • Pokud je jen jeden leecher, nelze počáteční seed aplikovat.
  • Pokud máte jako leecher navázáno spojení se seederem a přesto nic nestahujete, může to mít na svědomí právě počáteční seed. "Neškrťte" upload stahovaného torrentu a začnete stahovat.
Počáteční seed utorrent
Jdi zpět na:
1.14 Možnosti v klientech
Hlavní strana
1 Vysvětlení
2 Jak udělám
3 Slovníček
4 Pojmy