Transmission
Návod na úpravu popisu u neschváleného torrentu

Pokud Vám nebyl torrent schválen a byl jste v komentáři požádán o doplnění povinných údajů dle pravidel, zde tedy máte návod na to, jak to provést. Popis se dá upravit kdykoli, dokud není torrent schválen.

Pokud je torrent schválen a chcete upravit/doplnit popis torrentu, tak napište sem a moderátor, který bude poblíž Vám popis upraví podle Vašich představ.


1. Pro upravení upravení torrentu klikneme na "Moje torrenty"


T1.jpg


T1.jpg


nebo


Klikneme na seznam torrentů a dáme si vyhledat svůj neschválený torrent


2. Nyní vidíme u svého torrentu za zkratkami K S L A tlačítko E - "Editovat".


T2.jpg


3. Po kliknutí se nám zobrazí Editace torrentu a upravíme popis tak, jak pravidla přikazují.


T4.jpg


Pokud Vás žádá moderátor o doplnění nebo změnu Názvu a Kategorie, tak na to jsou první dva řádky.
Do RLS názvu patří originální RLS název uploadovaného souboru ( v jakém ho RLS grupa která soubor/film/hru/hudbu vytvořila, vydala ).


Pokud Vás moderátor žádá doplnit požadující informace z pravidel (Screen, Výpis z MediaInfo apod.), tak k tomu slouží to první velké okno a tam doplníte požadující informace.


Do druhého velkého okýnka (Krátky popis) vložíme pouze obrázek v náhledu, tedy [CzT-Img=xxxxxxxxxx], nic jiného


4. Po doplnění popisu torrentu klikneme na tlačítko "Odeslat"


5. Nakonec máte nad popisem tlačítko, na které kliknete, jakmile budete mít popis doplněný a odešlete torrent k opětovné kontrole.


T5.jpg


Po kliknutí bude torrent odeslán k opětovné kontrole popisu.


Domů | Torrenty |